Algemene Voorwaarden KaiserVR.

  1. Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

“Wij”, “ons”, “onze”: KaiserVR, vertegenwoordigd door [jouw volledige naam of bedrijfsnaam], gevestigd te [jouw adres].

“Klant”: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruikmaakt van onze 3D-visualisatiediensten.

“3D-visualisatiediensten”: het creëren van 3D-beelden en visualisaties volgens de wensen van de klant.

  1. Auteursrecht en Eigendom

2.1. Alle intellectuele eigendomsrechten op de door ons vervaardigde 3D-beelden en visualisaties, inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten, blijven te allen tijde bij ons. De klant verkrijgt slechts een niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie voor het gebruik van de gecreëerde 3D-beelden voor de afgesproken doeleinden.

2.2. Het is de klant niet toegestaan om zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming de 3D-beelden te kopiëren, reproduceren, distribueren, wijzigen of gebruiken voor andere doeleinden dan overeengekomen.

  1. Naamsvermelding

3.1. Bij publicatie, tentoonstelling, distributie of enige andere vorm van openbaarmaking van de door ons gecreëerde 3D-beelden, is de klant verplicht om duidelijk en correct “3D-visualisaties door KaiserVR” of een vergelijkbare vermelding van onze bedrijfsnaam op te nemen.

  1. Betaling en Facturering

4.1. De klant verbindt zich ertoe om de overeengekomen vergoeding voor de 3D-visualisatiediensten te betalen volgens de afgesproken voorwaarden en tarieven.

4.2. Bij vertraging in de betaling kan een rente van 6% per maand worden berekend over het openstaande bedrag.

  1. Aansprakelijkheid

5.1. Wij streven ernaar om hoogwaardige 3D-visualisaties te leveren volgens de specificaties van de klant. Desondanks kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe, indirecte of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van de 3D-beelden.

  1. Toepasselijk Recht en Geschillenbeslechting

6.1. Op deze algemene voorwaarden is het recht van [jouw land] van toepassing.

6.2. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze voorwaarden zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken in [jouw stad].

 Wijzigingen en Aanvullingen

7.1. Wij behouden het recht om deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen of aan te vullen. De meest recente versie van de voorwaarden is te vinden op onze website.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google